Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Градим заедно!

Добрите практики и иновациите ни мотивират да търсим нови възможности. Затова е важно те да се споделят. Тук даваме форум на всички педагози, които искат да споделят постиженията си със своите колеги.

Представяме ви един урок на Светлана Велчева, преподавател в ОУ "Иван Рилски", гр. Перник по програмата „За парите и други важни неща: Първи стъпки". А детските усмивки придават още повече смисъл на общите ни усилия да помогнем на нашите деца в техния път към мечтите.

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България