Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Политика за поверителност и защита на личните данни

 • Сайтът www.finansizadeca.bg е собственост на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ (ИФГ), регистрирана като фондация в обществена полза  през 2012 г.
 • Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (“Политика”) описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез сайта www.finansizadeca.bg . Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
 • С използването на уебсайта, и/или използването на други свързани услуги или инструменти, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика.
 • Информираме ви, че когато кликвате върху  определен линк на нашия сайт бихте могли да бъдете насочени към сайтове и приложения, собственост на други компании извън обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира и обработва е извън нашия директен контрол.

 

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Сайтът www.finansizadeca.bg има ресурсен характер. Чрез него се предоставя безплатен достъп до две ръководства, съдържащи образователни материали в областта на финансовата грамотност, а именно : „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ и „За парите и други важни неща: Тийн“.
 • При заявка за получаване на електронно копие на ръководство се попълва електронна форма, която съдържа лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни, а именно:

- име и фамилия

-месторабота и длъжност

-контактни данни: адрес на електронна поща и телефон (по желание)

- възрастова група на учениците, с които се работи

 

 • Събирането на тези лични данни се прави с цел изграждането на общност от професионалисти, които прилагат иновативни образователни  методи в своята работа в сферата на финансовата грамотност. Служи за осигуряване на обратна връзка и активна комуникация по повод работата  и използването на материалите от програмата „За парите и други важни неща“ и други нови видове образователни ресурси.
 • Гореописаната информация, имаща характер на лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни, се получава, обработва  и съхранява единствено от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и се използва от нея единствено за целите на обратна комуникация по повод образователни продукти и инициативи на фондацията.
 • Гореописаната информация, имаща характер на лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни, се получава, обработва  и съхранява в пълно съответствие с българския Закон за защита на лични данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
 • Не събираме лични данни, които:

-          разкриват раса или етнически произход;

-          разкриват политически, религиозни или философски убеждения

-          разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

-          се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

 

IP АДРЕС, “COOKIES”, МОБИЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ

 • Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги. Фондация „Инициатива за финансова грамотност“  прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС. Бисквитки могат да се използват за целите на google analytics и статистика от сайта.
 • Можем да събираме определена информация чрез технологии като "бисквитки" (“cookies”), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). "Бисквитките" са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с "бисквитките". Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница.
 • С помощта на "бисквитки" уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. "Бисквитките" се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Използваме както постоянни “бисквитки", така и бисквитките за сесиите. Докато постоянните "бисквитки" остават на компютъра ви за по-дълъг период от време, "бисквитките" на сесиите се изтриват автоматично, когато се затвори прозорецът на браузъра.

    

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Фондация „Инициатива за финансова грамотност“   не предоставя лични данни на трети лица без изрично разрешение на потребителите за това.
 • Лични данни могат да се споделят със съответните органи, единствено и само когато това се изисква от приложимото законодателство.

КОНТРОЛ И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Потребителите могат да оттеглят своето съгласие за обработванеи съхраняване на лични данни по всяко време като се свържат с фондация „Инициатива за финансова грамотност“ на електронна поща: office@financialiteracy.eu
 • След получаване на уведомление от потребител в този смисъл фондация „Инициатива за финансова грамотност“  заличава съхраняваната за този потребител информация.
 • „Бисквитки” : Най-важните настолни и мобилни уеб браузъри (например Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят контрол, който ви позволяват да ограничите или блокирате настройката на "бисквитките" във вашите системи. Обърнете внимание, че деактивирането на "бисквитките" в браузъра ви за домейни на първа страна (сайтовете, които посещавате активно) или домейни на трети страни (компании, различни от тези, които директно посещавате в мрежата) може да доведе до понижена функционалност в определени случаи.
 • Ако считате, че правата Ви са нарушени, можете да подадете жалба пред надзорния орган по защита на личните данни в България – Комисията за защита на личните данни.

БЕЗОПАСНОСТ

 • Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

 • Настоящата Политика за защита е в сила от 15.03.2019 г.
 • Всички последващи промени и актуализации на настоящата Политика се публикуват своевременно на сайта www.finansizadeca.bg 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

 • Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политиката за поверителност, моля свържете се с нас  на адрес: office@financialiteracy.eu

 

 

КЪМ ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА НА КОПИЕ
Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България