Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Общност на учители-иноватори

Общност на учители-иноватори

Със стартиране на програмата "За парите и други важни неща" през 2015 г. през обучения по нея преминаха преподаватели от множество  училища от цялата страна. Нашето желание да продължим заедно да градим общност от учители-иноватори.

Ето част от училищата, чиито преподаватели са преминали през обучение по двете програми - "За парите и други важни неща: Първи стъпки" и "За парите и други важни неща: Тийн".

 

СУ „Козма Тричков“, гр. Враца

СУ "Гео Милев“,  гр. Варна

СУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Велинград

НУ "Св. Софороний Врачански“, Враца

СУЕО "Ал. С. Пушкин", гр. Варна

ОУ „Професор Димитър Димов“, гр. Ловеч

НУ „Илия Блъсков“, гр. Шумен

ОУ „Иван Вазов"- гр.Видин

СУ „Христо Ботев” гр. Септември

СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Добрич

СУ "Гео Милев“,  гр. Варна

СУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Велинград

НУ "Св. Софороний Врачански“, Враца

СУЕО "Ал. С. Пушкин", гр. Варна,

ОУ „Професор Димитър Димов“, гр. Ловеч

НУ „Илия Блъсков“, гр. Шумен

ОУ „ Иван Вазов",  гр.Видин

СУ „Христо Ботев”,  гр. Септември

Второ средно училище "Професор Никола Маринов", гр. Търговище

І ОУ "Отец Паисий" - Русе

Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" с.Девене,общ.Враца

СУ "Христо Ботев" - гр. Айтос, обл. Бургас ,

СУ"Пейо Кр. Яворов" - Сливен

ОУ „Ран Босилек“ – Габрово

ОУ "Свети Иван Рилски", гр. Перник

Трето основно училище „Д-р Петър Берон” - Монтана

ОУ " Св. Паисий Хилендарски“, Кюстендил

ОУ "Ильо войвода",  Кюстендил

Второ средно училище "Професор Никола Маринов", гр. Търговище

І ОУ "Отец Паисий" - Русе

Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" с.Девене,общ.Враца

СУ "Христо Ботев" - гр. Айтос, обл. Бургас ,

СУ"Пейо Кр. Яворов" - Сливен

ОУ „Ран Босилек“ – Габрово

ОУ "Свети Иван Рилски" град Перник

Трето основно училище „Д-р Петър Берон” - Монтана

ОУ " Св. Паисий Хилендарски“, Кюстендил

ОУ "Ильо войвода",  Кюстендил

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" гр. Бургас

19 СУ  "Елин Пелин ",Гр.София

56.СУ " Проф. Константин Иречек" гр. София

ОУ "Н.Й.Вапцаров", с.Селановци, обл. Враца

102 ОУ "Панайот Волов", гр. София

33 ОУ "Санкт Петербург",  гр. София

179 ОУ „Васил Левски“ София

95 СУ "Проф. Иван Шишманов"гр. София

НУ "Архимандрит Зиновий" гр. Радомир

81 СУ  "Виктор Юго", гр. София

108 СУ „Беловеждов“,  София

10 ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник

33 ОУ "Санкт Петербург" гр. София

26.СУ "Йордан Йовков", гр. София

10 ОУ "Алеко Константинов" гр. Перник

94 СУ "Димитър Страшимиров" гр. София

Професионална агротехническа  гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр.Бяла Слатина

ПГ ПР Славейков Гр. Якоруда,

СУ " Отец Паисий " град Враца

56.СУ " Проф. Константин Иречек" гр. София

ПГИИ „Джон Атанасов“, гр. Търговище

СУ"Никола Войводов" гр. Враца

СУ "Хр. Ботев " гр. Враца

СУ "Васил Кънчов", гр. Враца

ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца

СУ"Свети Климент Охридски" с. Зверино, обл. Враца,

СУ ,,Горан Червеняшки'' с.Михайлово

СУ "Св. св. Кирил и Методий"  гр. Козлодуй

ПТГ "Н.Й.Вапцаров", гр. Враца

"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.БУТАН

ОУ "Отец Паисий", с. Софрониево

ОУ "Васил Левски" , град Враца

ПГ "Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца,

ОУ "Отец Паисий" с.Борован

Обединено Училище „Христо Ботев,“село Баница

ОУ „СВ.св. Кирил и Методий ", с. Калипетрово, общ. Силистра

ОУ"Георги С. Раковски" с. Ситово

СУ "Йордан Йовков "" , гр.Тутракан

ОУ "Христо Смирненски"", гр. Дулово

ОУ „СВ.св. Кирил и Методий "с.Правда, общ.Дулово, обл. Силистра

"ОУ ""Черноризец Храбър"", с.Кайнарджа,

ОУ"Св.СВ. Кирил и Методий"",с.Секулово

ОУ "Цанко Церковски",

ОУ"Отец Паисий", Силистра

СУ "Васил Левски", Силистра

ОУ"Черноризец Храбър", с.Кайнарджа, общ.Кайнарджа, обл.Силистра

ОУ "Васил Априлов" с. Голеш, обл. Силистра

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"с.Черник, обл. Силистра

СУ "Христо Ботев", с. Паисиево, обл. Силистра

Основно училище "Христо Ботев", град Алфатар

СУ"Й.Йовков",  с.Окорш

ОбУ "Св. Климент Охридски", с. Проф. Иширково

СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Добрич

ОУ „СВ.св. Кирил и Методий ", с. Калипетрово, общ. Силистра

ОУ"Георги С. Раковски" с. Ситово

СУ "Йордан Йовков "" , гр.Тутракан

ОУ "Христо Смирненски"", гр. Дулово

ОУ „СВ.св. Кирил и Методий "с.Правда, общ.Дулово, обл. Силистра

"ОУ ""Черноризец Храбър"", с.Кайнарджа,

ОУ"Св.СВ. Кирил и Методий"",с.Секулово

ПСГ „Пенчо Семов“, гр. Габрово

ОУ „Христо Ботев“, гр. Габрово

ОУ „Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово

ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово

ПГСАГ „Н. Фичев“, гр. Плевен

ПГТ „Алеко Константинов“

ПГ по транспорт, гр. Плевен

ПГМАТ „9 май“, гр. Червен бряг

ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен

СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново

 

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България