Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Финансови работилници „За парите и други важни неща: Тийн“

ЗНАНИЯ И ЗАБАВЛEНИЕ С ФИНАНСОВИТЕ РАБОТИЛНИЦИ

По правило финансите се възприемат като сложна и скучна тема. Никой не иска да слуша отегчителни лекции.  Нашият подход предлага решение на този проблем. На мястото на скучните уроци идват игрите, съпреживяването на реални житейски ситуации, работата в екип и сърфиране из мрежата. Прилагането им подпомага развитието у младежите на особено значими за 21 век умения  – критично мислене, умения за работа в екип, презентационни умения, умения за търсене и анализ на информация, дигитални умения, комуникативност и креативност.

Нашите програми стигат до децата и младежите чрез техните преподаватели. Именно за тях са предназначени разработените по двете програми ръководства. Изцяло съобразени със спецификата на българското училище, ръководствата предлагат подробна информация, указания и сценарии за провеждане на активните занимания. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЪКОВОДСТВОТО „ЗА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА:ТИЙН“?

Ръководството съдържа 25 финансови игри по 10 теми. По всяка тема е  разработен кратък информационен материал, речник на термините и 2 или 3 работилници/игри. Игрите са представени по формата на сценарии, като са включени необходимите помощни материали и подробни указания за провеждането на активните занимания. 

КАКВИ ТЕМИ СА ВКЛЮЧЕНИ?

Те обхващат най-важните аспекти от управлението на личните финанси – бюджет, ползване на заемни средства, инвестиции, управление на рискове/застраховане, пенсионно осигуряване, трудово-правни взаимоотношения. Но не само!  През призмата на личните финанси са представени темите за образованието, за първата работа, за пътуване в чужбина. А една е посветена на вълнуващите всеки млад човек въпроси за любовта и приятелството.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО РЪКОВОДСТВОТО?

То е разработено за нуждите на педагози и фасилитатори  в училища, библиотеки, читалища и други видове образователни центрове, които работят с младежи.  Учителите, желаещи да ползват ръководството, имат възможност да преминат през обучение по програма, одобрена от МОН. При завършване на обучението се придобива  1 квалификационен кредит.  За контакти:office@financialiteracy.eu.

Активностите са подходящи за младежи във възрастова група 14-19 години. Те са разработени така, че да могат лесно да се модифицират съобразно с възрастта и образователното ниво на групата, с която се работи.

КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РЪКОВОДСТВОТО?

Нашата практика показва, че работилниците намират широко приложение в различни учебни предмети. Наред с предметите с икономически/финансов профил, те се използват и в часовете по езиково обучение, математика, информационни технологии, литература и дори физическо възпитание. Широко се използват и в час на класа.

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България