Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Оценката на учителите: отличен!

Оценката на учителите: отличен!

„Изключително професионално и иновативно обучение с практическа насоченост! Много идеи и провокация за нещо различно в училище, което всеки може да реализира! Алгоритъм за изграждане на личностни умения и финансова култура сред най-малките!“ - Лиляна Шаламанова, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград

„Работилниците са интересни и занимателни за децата. Запълват дефицит в образователната система. Дават възможност за по-добра подготовка за житейския път и развитието на личността.“ - Катя Димокенчева, НУ "П. Р. Славейков", гр. Пловдив

„От началото на учебната година до този момент ръководството с работилниците "За парите и други важни неща" е мой спътник в работата ми с учениците. Изключително съм доволна от ефекта при приложението им.“ - Ирена Пламенова, Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски", гр. Монтана

„Интересно, позитивно, забавно, ефективно... Това трябва да бъде преживяно и използвано от повече учители!“ - Дарина Стоянова, Варна СУ "Гео Милев“, гр. Варна

„Подходът е иновативен, практически приложим и много интересен и забавен“ – Димитрина Кръшкова, СУ „Цар Симеон Велики“, гр.Пловдив

„Иновативно, атрактивно, ангажиращо вниманието, интересно!“ – Иванушка Петрова, ОУ „Отец Паисий", гр. Силистра

„Финансовата работилница „Започвам работа" беше изключително интересна и полезна на учениците, за което ви благодарим!“ - Десислава Тодорова Шукина-Вълчева, ДФСГ"Интелект" гр. Плевен

„Подходът е изключително динамичен и атрактивен и дава възможност на децата да се докоснат до темите за финансите чрез игри и дейности!“ – Даниела Казанджиева, ОУ „Ран Босилек“ – Габрово

„Ръководството е прекрасно! Децата учат в играта. И ролевите игри, и театъра са приложими и атрактивни!“ – Нонка Гарванова, Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" с.Девене,общ.Враца

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България