Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Програмата "За парите и други важни неща" е високоефективна образователна иновация

Програмата "За парите и други важни неща" е високоефективна образователна иновация

Румяна Витньова, преподавател в СУ „Кузма Тричков“, гр. Враца споделя за резултатите от приложението на програмата: „Чрез игрите от програмата  децата усвояват не само уменията да управляват парите си. Те научават важни житейски уроци - да мислят и да мечтаят, да правят планове и да ги реализират, да бъдат активни и съпричастни“.

Пример в действие:

Като иновативно училище с предмета „финансова грамотност“  в СУ „Кузма Тричков“ от две години последователно използват програмите „За парите и други важни неща“ . Ефектът на въздействие е видим не само по повишените знания на учениците за управление на личните финанси.  Децата с нетърпение очакват тези часове, дори идват по-рано на училище, за да не закъснеят за тях.  Те вече имат собствени бюджети и спестяват повече, намират начини да финансират начинанията си. И водят разговори за парите със своите родители.

 

Според експерти в областта на образованието това е една от най-добрите иновативни практики до момента. Наред със специфичните финансови знания,тя създава предпоставки за формиране на умения на 21-век - креативност, критично мислене, способност за идентифициране на проблеми, анализиране на ситуации, формулиране и предлагане на решения, презентационни умения, умения за работа в екип, ефективна комуникация и коопериране, способност за себепредставяне и себеизразяване, презентационни умения, даване на обратна връзка и други. 

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България