Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Кои сме ние?

Споделената визия за бъдещето на нашите деца е в основата на партньорството между фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и NN България.

Обединява ни мечтата  да осигурим на нашите деца възможност да изследват света, да открият заложбите си, да формират качества, знания и умения, които да им помогнат да станат щастливи и удовлетворени хора. А финансовата грамотност е сред най-важните житейски компетентности на 21 век.  

Разработените от нас програми за финансова грамотност за деца и младежи „За парите и други важни неща“ не само  дават резултати. Те оценени като ефективна образователна иновация.

Чрез www.finansizadeca.bg искаме да споделим постигнатото с още повече хора – педагози, родители, професионалисти.  Нашата цел е да го превърнем в място на общност на иноватори в образованието, място за споделяне на добри практики и източник на полезна информация.

За Фондация "Инициатива за финансова грамотност"

Ние вярваме, че всеки човек, независимо от възрастта си и положението си, има право да получи качествено  финансово образование, за да е способен да постига жизнените си цели.  Затова се стремим да разработваме и предлагаме ефективни програми и инструментариум за повишаване на финансовата грамотност.

Фондацията е създадена през 2012 г. с основен фокус на дейност – подобряване финансовата и икономическа грамотност на гражданите. Фондацията има реализирани редица проекти, насочени към повишаване на финансовите знания и умения на различни обществени групи. Особен акцент в дейността й са децата и младежите. Целите си постига чрез  различни подходи и инструментариум като разработване и прилагане на програми за финансово обучение, чрез реализация на  инициативи, насочени към повишаване на „видимостта“ на темата за финансова грамотност в публичното пространство, чрез изследвания и анализи. Сред проектите са програмите за иновативна финансова грамотност „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ и „За парите и други важни неща: Тийн“, програма по финансова грамотност за младежи„Моят живот, моите финанси“, поредицата от видеофилми „Минутка! Финанси“ за начинаещи инвеститори, „Аз и Парите“ – интерактивен тест за обучение и оценка на финансовата грамотност, сайта „Семейни финанси“ (www.semeinifinansi.bg) , сайта с ресурси в областта на финансовата грамотност www.finansovogramoten.bg и други. Повече информация може да се намери на интернет страницата на фондацията: www.financialiteracy.eu.

За NN

NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване са част от NN Group - международна финансова институция от холандски произход с над 170-годишна история. Днес NN Group е сред водещите международни компании, които предоставят интегрирани услуги в областта на пенсионното осигуряване, животозастраховането и управлението на активи. NN в България и по света се стреми да допринася за благополучието на обществата, в които развива своята дейност, чрез подпомагане на множество социални проекти. Програмата на NN за корпоративна социална отговорност има 3 опорни точки: насърчаване на финансова независимостсъздаване на икономически  възможностиоблекчаване на финансовите неблагополучияПодобряването на финансовата грамотност е важен аспект от създаването на икономически възможности за хората.  За NN финансовата грамотност е от първостепенна важност защото тя допринася всеки човек да разбира, планира и управлява по-добре личните си финанси. През последните години NN България осъществи редица инициативи за подобряване на финансовата грамотност. Сред тях са информационния портал за пенсионно осигуряване www.pensiopedia.bgиздадените две детски книги„За да ви служат добре парите” и „Къде растат парите?”, Финансовите работилници за малки и големи – „За парите и други важни неща, Проект „Практични финанси” - Нов образователен курс за ученици от гимназиален етап, „Лични финанси”- Проект за повишаване на финансовата грамотност на студенти от неикономическите университети и други.

ИНОВАТИВНА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ И УМЕНИЯ НА 21 ВЕК ЗА НАШИТЕ ДЕЦА: МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА С WWW.FINANSIZADECA.BG !

Ресурсният сайт www.finansizadeca.bg ви осигурява достъп до ръководствата по програмите „За парите и други важни неща“, разработени от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с подкрепата на NN България.

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България