Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Тест "Аз и Парите": проверете колко имате по "финансова грамотност"!

Проверете нивото на финансовата си грамотност с теста „Аз и парите“ !

Отговорете на въпросите на теста  и ще разберете:

-    Каква оценка получавате по предмета „Финансова грамотност“;

-    Дали прилагате на практика своите познания;

-    В коя от следните сфери сте най-добър – бюджет, кредити, спестявания и инвестиции, управление на риска;

-    Дали сте в групата на финансово грамотните българи.

Учете с теста „Аз и парите“!

Тестът е инструмент не само за диагностика на новото на вашата финансова грамотност, но и за обучение. Затова не пропускайте коментарите към всеки въпрос!

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България