Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Заяви своето копие

Финансови работилници „За парите и други важни неща: Първи стъпки“

Нашата цел е да поставим основите на общност от професионалисти, които прилагат иновативни образователни  методи в своята работа в сферата на финансовата грамотност. За нас е особено ценна обратната връзка по повод вашата работа и използването на материалите от програмата „За парите и други важни неща“.  Тя ще ни помогне заедно да обогатяваме и усъвършенстваме програмата, за да бъде още по-полезна за нашите деца.  Нашето желание е и да имаме възможност да ви информираме своевременно за новостите в нашата дейност.

Съгласен съм моите лични данни, предоставени чрез формата по-долу, да бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с Политика за поверителност и защита на лични данни.

Запознахте ли се с Политиката за поверителност и защита на личните данни? Прочетете тук
Имате въпроси? Свържете се с нас

Информирано съгласие

Форма за заявка на копие

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България