Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Защо е важно да сме финансово грамотни?

Защо е важно да сме финансово грамотни?

Финансовата грамотност е един от „крайъгълните“ камъни, защото независимо какъв път ние или нашите даце  избираме в в живота, то безусловно ще трябва да боравям безпроблемно с финансовата материя, ще трябва да умеем да управляваме парите в условия на по-висока непредвидимост, на по-висока лична отговорност за собственото си благосъстояние, на по-комплексна финансова среда и по-голям натиск за потребление.

Трансфер на отговорност или „Вашето благосъстояние – ваша лична отговорност“!

„Държавата (трябва да) се грижи за нас, за нашето здраве, пенсия, благосъстояние?!?“ –  звучи добре, но е твърде далече от реалността. Затова помислете още веднъж, ако споделяте подобно убеждение.

Държавата – това сме всички ние! А в България, демографската ситуация е тежка - населението застрашително застарява. Това означава, че все по-малкото работещи поемат бремето да „издържат“ нарастващата икономически неактивната част от населението. Към демографския фактор може да добавим и други – високо ниво на безработица, ниски заплати, т.е. ниски осигуровки, значителен дял на сивата икономика, имиграция и т.н. Тази ситуация води до логичен изход – държавата е в състояние да осигури „минимално“ ниво на финансово обезпечение на гражданите. А те, от своя страна, се налага  поемат все по-високо ниво на отговорност за собственото си финансово благополучие.

С други думи – не разчитайте, например,  че „държавната“ пенсия ще ви осигури комфортна „златна есен“. За това ще трябва да се погрижите вие, като започнете да спестявате и инвестирате на възможно най-ранен етап от трудовата си кариера. И трябва да сте достатъчно финансово грамотен, за да знаете как да го правите!

„Турбулентни“ времена – несигурни доходи

Времената, когато беше обичайно да се пенсионираш там, където си работил цял живот, са безвъзвратно отминали. Подгответе се за несигурност, продължаваща цял живот! А това означава несигурни доходи. Как да се справите с проблема? Преди всичко не преставайте да се квалифицирате и да учите – така по-лесно ще си намирате работа, дори и в периоди на икономически застой. Не по-малко важно е да сте подготвен финансово – създайте си и поддържайте фонд „Авариен“, който да покрива разходите ви за живот за поне 6 месеца.

Многообразие и сложност на финансовите продукти или „Дали знам какво ползвам?“

Трудно ви е да се ориентирате сред разнообразието от финансови продукти и услуги? Не сте единствени!

 Работата е там, че за да можете да изберете подходящ за вас финансов продукт, трябва да сте наясно със същността му, с потенциалните ползи и присъщи рискове, т.е. да сте достатъчно финансово грамотен, за да задавате правилните въпроси и да разбирате правилно отговорите.

Липсата на финансови знания и умения може да ви доведе до лош избор или до отказ от ползване на даден продукт или услуга. Така, в най-добрия случай, може да изпуснете благоприятни възможности, а в най-лошия – да се „дестабилизирате“ финансово.

„Мечтите ни са скъпи“

Всеки от нас има житейски цели – да построи дом, да осигури добро образование на децата, да е осигурен за старини и т.н. Общото между тях е, че те изискват значителни средства за реализирането им.  Освен ако нямате чичо-милионер или не спечелите на тото, ще трябва в продължителен период да заделяте средства и разумно да ги управлявате, така че след време да  натрупате достатъчно, за да осъществите целите си.

Полезна информация и съвети как по-добре да управлявате парите може да намерите на страницата на NN, посветена на финансовото планиране.

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България